FREE COMPETITOR AUDIT

ซุนวู บอกว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

วิเคราะห์คู่แข่ง

การวิเคราะห์คู่แข่ง SEO เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ SEO เนื่องจากจะช่วยวางรากฐานหรือแผนเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบการแข่งขันในตลาดและโอกาสที่เป็นไปได้ในการจัดอันดับสูงด้วยวิธีการที่แม่นยำ

ทำไปเพื่ออะไร

 • เพื่อค้นหาการแข่งขันในตลาดที่คุณดำเนินการอยู่
 • เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของคู่แข่งและกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้เพื่อผลักดัน Traffic
 • เพื่อสร้างแผนการดำเนินการอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณมีผู้เข้าชมมากขึ้นในที่สุดก็จะมียอดขาย
 • เพื่อวิเคราะห์ Organic Keyword และ PPC สำหรับแนวคิดที่เป็นไปได้
  เพื่อสังเกตว่าสิ่งใดใช้ได้ผลกับผู้อื่นและคุณจะจำลองโมเดลเดิมหรือแบบที่ปรับปรุงแล้วได้อย่างไร

พิชิตคู่แข่ง อย่างกลับมาสู้อีกไม่ได้

การตลาดดิจิทัลมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับ บริษัท ต่างๆที่จะต้องติดตามการพัฒนากลยุทธ์ SEO และ SEM อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญล่าสุด ได้แก่ 

 • วิเคราะห์คู่แข่ง 4 อันดับแรกของ Keyword
 • ที่มาของ Traffic ของคู่แข่ง
 • สินค้าขายดีของคู่แข่ง
 • คาดการณ์ Strategy คู่แข่ง
 • ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และ ทางพิชิต